Dr.-Ing. Ralf Burgschweiger

phone:  +49 (30) 45 04 - 27 19
email:   burgi(at)bht-berlin.de

Forschungsgebiete:
Computational Acoustics II - FEM-BEM-Kopplung (2017 - 2020)
Computational Acoustics I - Anwendungen der BEM (2012 - 2017)
Projekt MULTIPOL: MLFMM in der Raumakustik (2011)
Detektion von Objekten im Frequenzbereich (2006 - 2011)
Schallabstrahlung turbulenter Freistrahlen (2004 - 2005)


Dr.-Ing. Rafael Piscoya
phone:  +49 (30) 45 04-28 04
email:  piscoya(at)bht-berlin.de

Forschungsgebiete:
- Projekt Complex Multipoles
- Projekt MODOPUS
- Schalltransmission (ATMOS)
CFD-Simulationen
Verbrennungslärm


Dr.-Ing. Hakan Dogan
phone: +49 (30) 45 04 - 22 67
email:  hdogan(at)bht-berlin.de

Forschungsgebiete:
- Projekt HELNOISE
- Aeroacoustic noise


Dr.-Ing. Anton Schlesinger

Forschungsgebiete:
- Projekt SIMOpera
Christian Steuck, M.Eng.

Forschungsgebiete:
- Projekt MODOPUS
- Projekt SARA


Dr.-Ing. Marco Norambuena

Forschungsgebiete:
Projekt SimDiff(Metamaterialien)


Dipl.-Ing. Carsten Marter


Forschungsgebiete:
- Projekt SARA
- Schienenlärm


Haike Brick, PhD

Forschungsgebiete:
Half Space Problems
Verbrennungslärm


Dr. Norbert Gorenflo
email:    gorenflo(at)bht-berlin.de

Forschungsgebiete:
- Projekt SIMOSA (Schallausbreitung in Innenräumen)


Dr.-Ing. Michael Stütz

Forschungsgebiete:
- Zeitbereichs-BEM